DIJADINAMIK

Dijadinamik

Aparat se proizvodi u analognoj verziji (za patronažu) DDA, u digitalizovanoj verziji DD1, kao i u potpuno digitalizovanoj verziji DD2.
Mikroprocesorski upravljan aparat. Osim 5 standardnih strujnih oblika
(DF, MF, CP, LP, RS) ugrađen je i Galvan. Digitalizovane verzije imaju ugrađene i oblike CP1, RS1.
Kod digitalizovanih modela je moguć izbor redosleda primene Dijadinamičke terapije kao i izbor nezavisnog vremena za svaki strujni oblik sa automatskom, SOFT, promenom polariteta (osim na galvanu) na pola zadatog vremena svake terapije.
Promena polariteta se vrši na sredini terapije sa laganim ukidanjem struje pre promene i laganim povećanjem intenziteta nakon promene polariteta.
Potpuno digitalizovani modeli imaju mogućnost kreiranja i pamćenja 15 zasebnih terapijskih protokola.
Maksimalna izlazna struja 50mA.
Indikacije: kod povreda mekih tkiva posebno zglobnih struktura, neuralgije, myalgie, inaktivna atrofija.
Efekti: analgetski, simpatikolitični, stimulativni