Epilator

Radio-talasni epilatori

Savremeni aparat sa mikroprocesorskom kontrolom.
Metodom radio-talasa, vrlo visoke frekvencije, pomoću pincete, omčice ili iglice eliminišu se neželjene malje, sitni kapilari, bradavice i druge manje izrasline na koži ili se izvode hirurški
zahvati (zavisno od modela).

Za epilator efikasnosti su:
Efikasnost iglice 90%
Efikasnost pincete do 50%

Radio-talasna metoda ne zahteva neutralnu elektrodu pa samim tim i nema prolaska struje kroz telo pacijenta.

Kao „virtuelni“ drugi pol koristi se izolovana antena koja se postavlja preko odeće i služi da fokusira radio-talase.

Izlazna snaga radio-talasa:
10W za epilator.

Aparati se izrađuju u analognoj i digitalnoj verziji.

Obuka jednostavna i laka.

Kategorija: .