VACUUM
UZV Vac head

Vakuum terapija

Mikroprocesorski upravljan, zavisno od modela,
potpuno ili delimično digitalizovan.
Kao poseban aparat ima posebnu primenu u
fizikalnoj medicini (terapeutsko dejstvo)
i kozmetici (dejstvo protiv celulita).
U sadejstvu sa interferentnim strujama, ultrazvukom
ili lesa laserom terapija je izuzetno delotvornija.
Elektronski senzor podpritiska kod digitalnog
modela omogućuje praćenje i precizno zadavanje
podpritiska od 0.7bar.
Kao pribor isporučuju se venduze za lice i telo.
Mikroprocesorski tajmer kao i mogućnost
kontinualnog i impulsnog rada olakšavaju
upotrebu aparata uz povećane efekte tretmana.
Vacuum se vrlo jednostavno kombinuje sa
interferentnim strujama.
Vacuum i ultrazvuk, kao i vacuum i
lesa laser se proizvode kao jedan aparat.
Moguće je i naknadno povezivanje ovih
aparata sa vacuum aparatom.