Darsonval
Darsonval ručka

Jonos i D’arsonval

Elektroforeza i ozonizacija
JONOS i D'ARSONVAL

D'Arson-valizacija ima jako biostimulativno dejstvo jer organizmu vraća stanje prirodnog, negativnog naelektrisanja.
Kontinualna regulacija intenziteta.

Primena u kozmetici:
– revitalizacija tkiva
– dezinfekcija kože
– smirivanje tkiva nakon tretmana lica.

JONOS služi za:
– Jonoforezu, unošenje vodenih rastvora određenih
preparata u kožu.
– Forezu, izazivanje kretanja tečnosti od anode
ka katodi – redukcija otoka;
– Anaforezu, unošenje nekog alkalnog
rastvora – dezinkrustracija.
-Terapiju HIPERHIDROZE

Širok spektar indikacija u kozmetici i fizikalnoj medicini.

Kategorija: .