Laser PDT

Laseri i PDT terapija

Foto-dinamička terapija

Koristi se u fizikalnoj terapiji, stomatologiji, dermatologiji, reumatologiji, sportskoj medicini, veterinarstvu, rehabilitaciji, kozmetici i sl.

Indikacije medicina: akne, opekotine, posekotine, ogrebotine, ekcemi, herpes, bradavice, čirevi, masnice, postoperativne inficirane rane, hematomi, uganuća, iščašenja, povrede leđa i vrata, prelomi malih kostiju, hronični i akutni bolovi, tretman zglobova.

Indikacije kozmetika: 
uspešno sretsvo protiv bora, strija, celulita i u revitalizaciji kože lica i tela…

Aparati se izrađuju u analognoj i digitalnoj verziji.

Obuka jednostavna i laka.

Aparat izrađen od klirita u boji.

Izbor boje. siva, bela.

 

LESA LASER light therapy

Osnovni mehanizam na kojem se zasniva foto-dinamička terapija jeste fotonska stimulacija porfirina u ćeliji, koji predstavlja osnovu za stvaranje hemoglobina u organizmu.

Foto stimulacijom porfirin prelazi u više energetsko stanje, reaguje sa kiseonikom i primorava ćeliju da se bori sa stvorenim viškom kiseonika.

Centralni nervni sistem signalizira potrebu za povećanjem metabolizma, povećava se propustljivost ćelijske membrane i proces razmene materija se enormno ubrzava.

Isporuka foto glave za površinsko i dubinsko dejstvo.

Modulaciona frekvencija od 1-10000Hz. Snaga 500mW.

Aparat se proizvodi za patronažu (male dimenzije) i za stacionar. Stacionarna varijanta digitalizovana, šest programa i mogućnost ručnog podešavanja parametara.