Mezoporacija SF

Mezoporacija

Mezoporacija srednje-frekventnim strujama, nova, efikasna tehnika za brže i dublje prodiranje aktivnih supstanci i aktiviranje metabolizma u dermisu.
Ova metoda primenjuje impulsne, specijalno modulisane, srednje-frekventne struje (1.000 do 10.000Hz) koje stvaraju elektromagnetno polje koje otvara privremene kanale (mezopore) u lipidnom sloju između epiderma i derma, time omogućava prolaz aktivnih supstanci u žive slojeve kože.
Metoda se može kombinovati sa sonoforezom (primena ultrazvuka) i Meso sense, mezoterapijom (primenom radio talasa).
Uz aparat se isporučuju dve glave (manja za lice, veća za telo) i neutralna elektroda u obliku valjka (kada se radi tretman lica) i 80x60mm gumeno-grafitna elektroda (kada se radi tretman tela)

Kategorija: .