Radiohirurski Noz

Radiohirurški nož

Savremeni aparat sa mikroprocesorskom kontrolom.

Metodom radio-talasa, vrlo visoke frekvencije, pomoću
pincete, omčice ili iglice eliminišu se neželjene malje,
sitni kapilari, bradavice i druge manje izrasline na koži
ili se izvode hirurški zahvati (zavisno od modela).

Za epilator efikasnosti su:

Efikasnost iglice 90%
Efikasnost pincete do 40%

Radio-talasna metoda ne zahteva neutralnu elektrodu
pa samim tim i nema prolaska struje kroz telo pacijenta.
Kao „virtuelni“ drugi pol koristi se izolovana antena
koja se koristi preko odeće i služi da fokusira
radio-talase.
Izlazna snaga radio-talasa 10W za epilator,
30-100W za radiohirurški nož.
Radiohirurški nož je isključivo za profesionalnu
upotrebu u operacionim salama od strane
stručnih lica (hirurga).
Aparati se izrađuju u analognoj i digitalnoj verziji.
Obuka jednostavna i laka.

Kategorija: .