GALVAN

Galvan

JONOS / GALVAN / ELEKTRO-FOREZA / JONTO-FOREZA

Mikroprocesorski kontrolisan aparat.
Mikroprocesorski tajmer i soft komande za podešavanje intenziteta.

Služi za:
Terapiju HIPERHIDROZE: Jontoforezu, unošenje vodenih rastvora određenih preparata u kožu;
Forezu, izazivanje kretanja tečnosti od anode ka katodi – redukcija otoka;
Anaforezu, unošenje nekog alkalnog rastvora – dezinkrustracija.
Širok spektar indikacija u kozmetici i fizikalnoj medicini.